KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THAM GIA HỘI DIỄN NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG HUYỆN BẠCH THÔNG

Cập nhật lúc: 14/07/2020

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020); Chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bạch Thông lần thứ XV (Nhiệm kỳ 2020-2025). UBND xã Quân Hà xây dựng kế hoạch tổ chức tham gia Hội diễn Nghệ thuật quần chúng huyện Bạch Thông 2020 cụ thể như sau:

Xem tiếp

Cập nhật lúc: 16/06/2020

Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử xã xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2020 với những nội dung cụ thể như sau:

Xem tiếp

Cập nhật lúc: 18/03/2020

Nhằm đánh giá các mặt công tác Văn hóa thông tin trong tháng 3 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2020. Ủy ban nhân dân xã Quân Hà báo cáo một số nội dung cụ thể như sau:

Xem tiếp

Cập nhật lúc: 13/03/2020


Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-VHTT&TT ngày 05/02/2020 của Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông huyện Bạch Thông về kế hoạch công tác Văn hóa – Thể thao và truyền thông. Ủy ban nhân dân xã Tân Tú xây dựng Kế hoạch công tác Văn hóa - Thể thao và truyền thông năm 2020 với các nội dung như sau:

Xem tiếp

Sign In
CỔNG TTĐT BẮC KẠN – Xã Quân Bình - Huyện Bạch Thông
Địa chỉ: Xã Quân Bình - Bạch Thông - Điện thoại: 0281. 3850.139
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này./.
`