Bạch Thông: Kết quả giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản quý I/2012

Cập nhật lúc: 11/12/2012

Năm 2012, kế hoạch (KH) vốn XDCB huyện Bạch Thông được giao đến hết tháng 3/2012 là 23.309 triệu đồng, thực hiện 52 công trình (xây mới và chuyển tiếp năm 2011).

Xem tiếp

Sign In
CỔNG TTĐT BẮC KẠN – Ban Quản lý các dự án, huyện Bạch Thông.
Địa chỉ: Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông.
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này./.