Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội

Cập nhật lúc: 17/12/2012

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đặc biệt là quan tâm đến những trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ em bị tàn tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tạo phong trào toàn dân xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện cho trẻ em, ngày 21/3/2012, UBND huyện Bạch Thông đã ban hành Kế hoạch số 33/UBND-KH triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2012.

Xem tiếp

Sign In
Cổng TTĐT Bắc Kạn - phòng Lao động Thương binh & Xã hội, huyện Bạch Thông
Địa chỉ: Phố Ngã Ba - thị trấn Phủ Thông
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này./.