Sign In
CỔNG TTĐT BẮC KẠN – Xã Tú Trĩ - Huyện Bạch Thông
Địa chỉ: Xã Tú Trĩ - Bạch Thông - Điện thoại: 0281.3850.100
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này./.