TRẢ LỜI Ý KIẾN KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

Cập nhật lúc: 28/08/2019

Thực hiện Công văn số 1135/UBND-VP ngày 21/8/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ chín HĐND huyện khóa XIX, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện có ý kiến như sau:

Xem tiếp

Sign In
CỔNG TTĐT BẮC KẠN – Phòng Nông nghiệp & PTNT, huyện Bạch Thông
Địa chỉ: Phố Ngã Ba - thị trấn Phủ Thông
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này./.