Thông tin liên hệ
 
Địa chỉ: Xã Lục Bình – Bạch Thông
Họ và tên người đại diện: Bế Ngọc Thống
Chức vụ: Chủ tịch UBND xã
Điện thoại:0281.3850.119
 
 
Sign In
CỔNG TTĐT BẮC KẠN – Xã Lục Bình - Huyện Bạch Thông
Địa chỉ: Xã Lục Bình, huyện Bạch Thông - Điện thoại:0281.3850.119
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này./.