Thông tin liên hệ
 
Địa chỉ: Xã Tân Tiến – Bạch Thông
Họ và tên người đại diện: Nguyễn Như Khuyên Chức vụ: Bí thư, Chủ tịch UBND xã
Điện thoại: 0281.3850.032
 
Sign In
CỔNG TTĐT BẮC KẠN – Xã Tân Tiến - Huyện Bạch Thông
Địa chỉ: Xã Tân Tiến – Bạch Thông - Điện thoại: 0281.3850.032
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này./.