Thông tin liên hệ
 
Địa chỉ: Xã Sỹ Bình – Bạch Thông
Họ và tên người đại diện: Ma Văn Hạnh
Chức vụ: Chủ tịch UBND xã
Điện thoại: 0281.3850.761
 
Sign In
CỔNG TTĐT BẮC KẠN – Xã Sỹ Bình - Huyện Bạch Thông
Địa chỉ: Xã Sỹ Bình - Bạch Thông - Điện thoại: 0281.3850.761
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này./.