Thông tin liên hệ
 
Địa chỉ: Xã Quân Bình – Bạch Thông
Họ tên người đại diện: Lường Thái Biên
Chức vụ: Chủ tịch UBND xã
Điện thoại: 0281. 3850.139
 
Sign In
CỔNG TTĐT BẮC KẠN – Xã Quân Bình - Huyện Bạch Thông
Địa chỉ: Xã Quân Bình - Bạch Thông - Điện thoại: 0281. 3850.139
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này./.
`