Thông tin liên hệ
Trung tâm Dạy nghề, huyện Bạch Thông
Địa chỉ: phố Đầu Cầu - thị trấn Phủ Thông
Giám đốc: Triệu Đức Chi
Điện thoại: 02813.850.595
Sign In
CỔNG TTĐT BẮC KẠN – Trung tâm Dạy nghề
Địa chỉ: Phố Đầu cầu - thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông.
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này./.