Thông tin liên hệ
 
Địa chỉ: Phố Ngã Ba - thị trấn Phủ Thông
Họ tên người đại diện: Nguyễn Văn Trong
Chức vụ: Trưởng Phòng
Điện thoại: 0978.500.794
Sign In
CỔNG TTĐT BẮC KẠN – Phòng Nông nghiệp & PTNT, huyện Bạch Thông
Địa chỉ: Phố Ngã Ba - thị trấn Phủ Thông
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này./.