Thông tin liên hệ
 
Địa chỉ: Phố Ngã Ba - thị trấn Phủ Thông
Họ tên người đại diện: Nguyễn Văn Nghĩa
Chức vụ: Trưởng Phòng
 
Sign In
CỔNG TTĐT BẮC KẠN - phòng Tài nguyên & Môi trường, huyện Bạch Thông
Địa chỉ: Phố Ngã Ba - thị trấn Phủ Thông
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này