Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Bạch Thông - tỉnh Bắc Kạn

VĂN BẢN SAO LỤC

STTTên văn bảnCơ quan BHSố hiệu VB saoNơi nhận VBS
1Kế luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đá...Văn bản khác504-BS/HU
2THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19474-BS/HUTT Huyện ủy; HĐND-UBND huyện; các CQ tham mưu giúp việc huyện ủy; Các chi đảng bộ trực thuộc; các đồng chí Huyện ủy viên
3HƯỚNG DẪN KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG HẰNG NĂM ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN VÀ TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC CẤP Văn bản khác419-BS-HUTT Huyện ủy; HĐND-UBND huyện; các CQ tham mưu giúp việc huyện ủy; Các chi đảng bộ trực thuộc; các đồng chí Huyện ủy viên
4KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 24-NQ/TW CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA IX VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC TRONG TÌNH HÌNH M...Văn bản khác415-BS/TUTT Huyện ủy; HĐND-UBND huyện; các CQ tham mưu giúp việc huyện ủy; Các chi đảng bộ trực thuộc; các đồng chí Huyện ủy viên
5Hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của ĐảngVăn bản khác413-BS/HUTT Huyện ủy; HĐND-UBND huyện; các CQ tham mưu giúp việc huyện ủy; Các chi đảng bộ trực thuộc; các đồng chí Huyện ủy viên
6HƯỚNG DẪN, KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG HÀNG NĂM ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN VÀ TẬPTHỂ, CÁ NHÂN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC CẤP411-BS/HUTT Huyện ủy; HĐND-UBND huyện; các CQ tham mưu giúp việc huyện ủy; Các chi đảng bộ trực thuộc; các đồng chí Huyện ủy viên
7Quy định về viết hoa, phiên âm trong các văn bản ở văn phòng Trung ương Đảng405-BS/HUTT Huyện ủy; HĐND-UBND huyện; các CQ tham mưu giúp việc huyện ủy; Các chi đảng bộ trực thuộc; các đồng chí Huyện ủy viên
8Hướng dẫn sắp sếp tổ chức đảng khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập thôn, tổ dân phố399-BS/HUTT Huyện ủy; HĐND-UBND huyện; các CQ tham mưu giúp việc huyện ủy; Các chi đảng bộ trực thuộc; các đồng chí Huyện ủy viên
9Đề án thống nhất về công tác tổ chức và phục vụ các hội nghị của cấp ủy trong đảng bộ tỉnhVăn bản khác389-BS/HUTT Huyện ủy, HĐND-UBND huyện; các cơ quan tham mưu giúp việc huyện ủy; các chi đảng bộ trực thuộc; các đồng chí huyện ủy viên
10Vận dụng tiêu chuẩn lý luận chính trị của cán bộ lãnh đạo quản lý384-BS/HUTT Huyện ủy, HĐND-UBND huyện, Các CQ tham mưu giúp việc huyện ủy
Sign In

CỔNG TTĐT BẮC KẠN - HUYỆN BẠCH THÔNG

Địa chỉ: Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông
Số điện thoại liên hệ:  02093.850.353 - 02093.850.072 - Fax: 02093.850.060 - Địa chỉ email: 
bientap.bt@backan.gov.vn 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Duy Luân - Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.