Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Bạch Thông - tỉnh Bắc Kạn

TỔ CHỨC CÁC GIẢI PHÁP CHĂM SÓC BẢO VỆ TRẺ EM

( Cập nhật lúc: 11/06/2021  )
Để tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống xâm hại trẻ em, đặc biệt là phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn huyện, Ngày 11/6/2021, UBND huyện đã có Công văn số 1144/UBND-LĐTBXH, yêu cầu UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nội dung công việc sau:

Tổ chức truyên truyền sâu các nội dung của Luật Trẻ em, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em; Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 - 2025, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em... chú trọng cung cấp các kiến thức, kỹ năng về phòng chống xâm hại trẻ em cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ, trẻ em, người dân trong cộng đồng thông qua nhiều hình thức khác nhau như: Loa phát thanh cấp xã, nói chuyện chuyên đề, tập huấn, hội thi, cấp phát tờ rơi, tờ gấp, áp phích....

  Làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Phổ biến đến cha mẹ trẻ em thực hiện tốt công tác quản lý trẻ trong dịp hè; Tổ chức cắm biển báo nguy hiểm tại các điểm sông, suối, ao có thể xảy ra tai nạn đuối nước.Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện công tác trẻ cấp xã, tổ chức kiện toàn, thành lập và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em; xây dựng triển khai kế hoạch hỗ trợ, can thiệp theo quy định của Luật Trẻ em, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ, Công văn số 4541/LĐTBXH-TE ngày 24/10/2019 của Bộ Lao động - TB&XH về việc hướng dẫn hoạt động của nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã. Khi xảy ra các vụ việc xâm hại trẻ em, cần báo cáo kịp thời các cơ quan chức năng, phối hợp điều tra, xác minh làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng xâm hại trẻ em, xử lý nghiêm trước pháp luật không để vụ việc kéo dài, đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc bảo mật thông tin liên quan đến trẻ em bị xâm hại theo Điều 24, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ./.

Tác giả:  Hoàng Sim
Nguồn:  Tổng hợp
Sign In

CỔNG TTĐT BẮC KẠN - HUYỆN BẠCH THÔNG

Địa chỉ: Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông
Số điện thoại liên hệ:  02093.850.353 - 02093.850.072 - Fax: 02093.850.060 - Địa chỉ email: 
bientap.bt@backan.gov.vn 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Duy Luân - Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.