Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Bạch Thông - tỉnh Bắc Kạn

NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 21/6

( Cập nhật lúc: 16/06/2020  )
Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (ngày 21 tháng 6) là ngày kỉ niệm ra đời của báo "Thanh niên" do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, ra số đầu tiên ngày 21 tháng 6 năm 1925.

Ngày 5 tháng 2 năm 1985,  Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra Quyết định số 52 lấy ngày 21 tháng 6 hằng năm làm Ngày báo chí Việt Nam nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm xã hội của báo chí, thắt chặt mối quan hệ giữa báo chí với công chúng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí.

95 năm phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam.

Báo chí Cách mạng Việt Nam giai đoạn 1925-1945: Dấu mốc đầu tiên của giai đoạn này là báo Thanh Niên - tờ báo cách mạng đầu tiên của nước ta giương cao ngọn cờ cách mạng, nói lên ý chí, khát vọng của dân tộc Việt Nam và chỉ rõ phương hướng đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Cũng trong giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc này, hàng loạt cơ quan báo chí ra đời. Ngoài báo Thanh Niên, có thể kể đến những tờ báo, tạp chí ghi dấu ấn đậm nét như: Búa Liềm, Đỏ, Tranh đấu, Dân chúng, Việt Nam độc lập, Cứu quốc, Cờ giải phóng…

Báo chí Cách mạng Việt Nam giai đoạn 1946-1975: Đây là giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ với nhiều cơ quan báo chí lớn ra đời. Đó là Sự thật, Độc lập, Lao động, Nhân dân, Quân đội nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Phát thanh tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam…

Các cơ quan báo chí thời kỳ này cùng hướng đến một mục tiêu chung là đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Báo chí Cách mạng Việt Nam giai đoạn 1976-1986: Đây là thời kỳ tiến hành khôi phục và xây dựng đất nước. Báo chí có nhiệm vụ phản ánh một cách đầy đủ và hợp lý mọi vấn đề của hai miền. Chủ đề trung tâm được báo chí phản ánh là “Tất cả vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhân dân”.

 Báo chí Cách mạng Việt Nam giai đoạn 1987 đến nay: Giai đoạn này, báo chí ở nước ta đã phát triển khá nhanh về số lượng và chất lượng, hình thành hệ thống thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình rộng khắp cả nước.

Nội dung thông tin của báo chí ngày càng phong phú, hiệu quả, hình thức đẹp, sinh động và hấp dẫn.

Trong thời kỳ hội nhập và đổi mới, báo chí đã tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phản ánh nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân.

Báo chí đã quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Báo chí cũng là vũ khí sắc bén chống lại các thế lực thù địch của cách mạng, đấu tranh chống tiêu cực bảo vệ lợi ích của nhân dân./.

Tác giả: 
Nguồn:  Sưu tầm
Sign In

CỔNG TTĐT BẮC KẠN - HUYỆN BẠCH THÔNG

Địa chỉ: Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông
Số điện thoại liên hệ:  02093.850.353 - 02093.850.072 - Fax: 02093.850.060 - Địa chỉ email: 
bientap.bt@backan.gov.vn 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Duy Luân - Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.