Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Bạch Thông - tỉnh Bắc Kạn

HĐND HUYỆN – DẤU ẤN MỘT NHIỆM KỲ

( Cập nhật lúc: 18/02/2021  )
Trong nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND huyện Bạch Thông đã nỗ lực cải tiến, nâng cao chất lượng công tác. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định, phát huy được vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.
 Thường trực HĐND huyện giám sát kết quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020
nguồn vốn ngân sách địa phương trên địa bàn huyện.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện tổ chức được 16 kỳ họp (11 kỳ họp thường lệ, 05 kỳ họp bất  thường và đột xuất), ban hành được 101 Nghị quyết các loại, trong đó gồm 14 Nghị quyết quy phạm pháp luật; 31 Nghị quyết về công tác tổ chức nhân sự; 56 Nghị quyết khác chủ yếu tập trung vào các chỉ tiêu giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, phân bổ và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương, Nghị quyết liên quan đến các hoạt động của HĐND huyện.... Các Nghị quyết được ban hành luôn đảm bảo chất lượng, đúng pháp luật, phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi. Hoạt động giám sát của HĐND cũng được đổi mới và có những chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, đã kịp thời phát hiện các thiếu sót, bất cập, vướng mắc và đưa ra các kiến nghị khả thi. Hoạt động giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND đều mời Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đại diện một số cơ quan, đơn vị liên quan tham gia giám sát cùng đoàn.

Ông Lê Hoàng Dưỡng – Đại biểu HĐND huyện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết: “Trong nhiệm kỳ qua, mỗi ban của HĐND huyện đều thực hiện hơn 10 chuyên đề giám sát. Các vấn đề giám sát được các được các đoàn giám sát lựa chọn đều là những vấn đề liên quan trực tiếp đến thực hiện các chính sách, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến nhân dân. Qua giám sát các Ban đều chỉ ra những kết quả, thành tích đã đạt được, những tồn tại cần khắc phục và có những kiến nghị xác đáng gửi đến cơ quan có liên quan có thẩm quyền. Nhìn chung các vấn đề giám sát đều được các cơ quan chức năng, các phòng ban của huyện tiếp thu và kịp thời khắc phục.

 Hoạt động giám sát tại kỳ họp HĐND được thực hiện nghiêm túc và có nhiều đổi mới, đại biểu HĐND huyện đã xem xét, thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo công tác của Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp. Trong nhiệm kỳ HĐND huyện đã tổ chức 03 phiên chất vấn và trả lời tại kỳ họp, chất vấn đối với Chủ tịch UBND huyện và Thành viên UBND huyện. Qua hoạt động chất vấn cho thấy, các nhóm vấn đề được đại biểu HĐND huyện lựa chọn là xác đáng, phù hợp với thực tế...

 Đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp thứ 16, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đồng chí Phùng Đức Hậu - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện cho biết: “Trong những năm qua, ngoài việc tổ chức các hoạt động giám sát thường xuyên, HĐND huyện còn tổ chức được nhiều hoạt động giám sát chuyên đề, nội dung tập trung vào những vấn đề nổi cộm được cử tri quan tâm như công tác quản lý, điều hành ngân sách, công tác cải cách hành chính, quản lý đất đai...Sau hoạt động giám sát HĐND huyện đều ban hành nghị quyết cụ thể gửi đến các cơ quan, đơn vị theo đúng thẩm quyền. Qua hoạt động giám sát, các cơ quan, đơn vị đều có những giải pháp cụ thể kịp thời khắc phục những thiếu sót, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.”

Hoạt động giám sát giữa hai kỳ họp theo chương trình giám sát hàng năm của HĐND đã được triển khai bài bản, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND, Tổ đại biểu HĐND, các Ban HĐND và các tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan để đảm bảo kết quả giám sát khách quan, toàn diện. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND, các Ban HĐNĐ huyện Bạch Thông đã tổ chức được 38 cuộc giám sát, 07 cuộc khảo sát. Nhìn chung hoạt động giám sát của HĐND huyện Bạch Thông được thực hiện tốt, đảm bảo trình tự thủ tục giám sát theo quy định của Luật, chú trọng đến chất lượng và tính hiệu quả. Đã lựa chọn những nội dung giám sát nổi cộm, bức xúc được cử tri quan tâm.

Đồng chí Phùng Đức Hậu - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện cho biết thêm: “Trong nhiệm kỳ 2016 -2021 HĐND huyện đã tổ chức hoạt động chất vấn theo đúng Luật định, nhìn chung các vị Đại biểu HĐND huyện, thành viên UBND huyện đã thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, thẳng thắn. Các đại biểu HĐND huyện đặt câu hỏi ngắn gọn, dễ hiểu. Các thành viên UBND huyện trả lời trọng tâm, đi thẳng vào vấn đề, gắn được trách nhiệm về những việc chưa làm được. Bên cạnh đó, HĐND huyện cũng thường xuyên theo dõi, đôn đốc đối với những vấn đề thành viên UBND huyện đã hứa trước các phiên chất vấn tại các kỳ họp HĐND huyện.”

Bên cạnh đó, công tác tiếp xúc cử tri nhất là tiếp xúc cử tri theo chuyên đề được tiếp tục quan tâm. Các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp HĐND huyện đảm bảo hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với thực tiễn. Duy trì và thực hiện tốt các quy chế phối hợp công tác với UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương./.

Tác giả:  Thanh Tuyền
Nguồn:  Trung tâm VH,TT&TT
Sign In

CỔNG TTĐT BẮC KẠN - HUYỆN BẠCH THÔNG

Địa chỉ: Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông
Số điện thoại liên hệ:  02093.850.353 - 02093.850.072 - Fax: 02093.850.060 - Địa chỉ email: 
bientap.bt@backan.gov.vn 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Duy Luân - Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.