Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Bạch Thông - tỉnh Bắc Kạn

BẠCH THÔNG ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀO CUỘC SỐNG

( Cập nhật lúc: 18/02/2021  )
Đại hội Đảng bộ huyện Bạch Thông lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp, thể hiện được tinh thần dân chủ, công khai, đổi mới trong Đảng, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Sau thành công của đại hội, Ban chấp hành đảng bộ huyện đã triển khai nhiều biện pháp cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm mà đại hội đã đề ra.
 Hội nghị Quán triệt, triển khai các Nghị quyết của tỉnh, huyện tới đội ngũ cán bộ, đảng viên các chi bộ trực thuộc Huyện ủy

Để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XV đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng quán triệt kết quả Đại hội Đảng bộ huyện, ban hành kế hoạch triển khai, quán triệt học tập NQ đại hội đến tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện; chỉ đạo các xã, thị trấn, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước và thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tuyên truyền vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, xây dựng Nông thôn mới….

Đồng chí Nông Lường Hào - Bí thư Đảng ủy thị trấn Phủ Thông cho biết: “Sau khi Đại hội đảng bộ thị trấn Phủ Thông tổ chức thành công. Ban chấp hành đã xây dựng Ban hành các quyết định thành lập các ban giúp việc cho Đảng ủy, Quy chế hoạt động của Ban Thường vụ, Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra, xây dựng chương trình hành động. Tổ chức quán triệt các Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thị trấn, huyện đến cán bộ, đảng viên và nhân dân

Xác định rõ các mục tiêu tổng quát mà đại hội đề ra đó là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả của chính quyền; phát huy sức mạnh đại đoàn kết; tập trung phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng huyện Bạch Thông ngày càng giàu đẹp”. Để đạt được những mục tiêu này, đảng bộ huyện đã lựa chọn các giải pháp để tập trung thực hiện, xây dựng các chương trình, đề án trọng tâm để dồn sức thực hiện và tạo sự đột phá cho phát triển bền vững. Tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã thông qua Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi cơ cấu cây ăn quả cam, quýt và phát triển cây hồi dược liệu theo hướng bền vững, gắn với tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2020-2025. Đây là giải pháp cơ bản để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đối với phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trong những giai đoạn tiếp theo.

Đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bạch Thông cho biết:  “ Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi cơ cấu cây ăn quả cam, quýt và phát triển cây hồi dược liệu theo hướng bền vững, gắn với tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2020-2025 huyện đề ra một số giải pháp: Quy hoạch vùng sản xuất, tập trung trồng cây có múi tại xã Đôn Phong, Quang Thuận, Dương Phong. Cây hồi tập trung tại ba xã Sỹ Bình, Vũ Muộn, Cao Sơn. Giống và trồng thay thế tập trung đảm bảo yêu cầu chất lượng về giống, tổ chức cải tạo đất trước khi trồng cây. Trồng thay thế những diện tích cây già cỗi. Áp dụng đúng, đủ các cơ chế hiện hành, chính sách lồng ghép với chương trình hỗ trợ sản xuất trên địa bàn. Phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, gắn với chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm OCOP. Tuyên truyền cho người dân nắm được mục đích yêu cầu, hiệu của đề án phát triển nông nghiệp trên địa bàn.”

Bên cạnh đó, Đại hội đại biểu đảng bộ huyện Bạch Thông lần thứ XV cũng xác định nhiệm vụ  trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đó là “Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và đào tạo nghề phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương giai đoạn 2020- 2025”. Xây dựng hệ thống trường lớp các cấp học phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của huyện theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá và hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục cũng như xoá mù chữ trong toàn huyện. Phấn đấu đến năm 2025, có 24 trường học đạt chuẩn Quốc gia, trong đó có 2 - 3 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2…

 Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bạch Thông nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bạch Thông cho biết thêm: “Thực hiện Nghị quyết “Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và đào tạo nghề phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương giai đoạn 2020- 2025” huyện xác định đầu tư cho giáo dục là quốc sách hàng đầu, do vậy huyện sẽ tập trung tăng cường  sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự phối hợp quản lý của các cấp các ngành. Nâng cao chất lượng giáo dục các bậc học mầm non, giáo dục phổ thông. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, xây dựng đội ngũ nhà giáo có tâm huyết, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, cơ cấu các môn học. Rà soát, bổ sung quy hoạch mạng lưới trường lớp học, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người dạy và người học. Thực hiện tốt việc xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh phong trào, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.

Với việc đưa ra hai nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 cùng những giải pháp cụ thể, sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp tin tưởng rằng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV sẽ sớm đi vào cuộc sống, là một trong những yếu tố quan trọng giúp huyện sớm thực hiện thắng lợi mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Tác giả:  Thanh Tuyền
Nguồn:  Trung tâm VH,TT&TT
Sign In

CỔNG TTĐT BẮC KẠN - HUYỆN BẠCH THÔNG

Địa chỉ: Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông
Số điện thoại liên hệ:  02093.850.353 - 02093.850.072 - Fax: 02093.850.060 - Địa chỉ email: 
bientap.bt@backan.gov.vn 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Duy Luân - Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.