Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Bạch Thông - tỉnh Bắc Kạn


Ngày15/10/2020, UBND huyện Bạch Thông ban hành Quyết định số: 2461/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách quý III năm 2020 của huyện Bạch Thông

Xem tiếp


Ngày 21/8/2020, UBND huyện Bạch Thông ban hành Quyết định số: 2025/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Bạch Thông:

Xem tiếp


Ngày 29/7/2020, UBND huyện Bạch Thông ban hành Quyết định số: 1819/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách quý II năm 2020 của huyện Bạch Thông

Xem tiếp


Ngày 27/4/2020, UBND huyện Bạch Thông ban hành Quyết định số: 940/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách quý I năm 2020 của huyện Bạch Thông

Xem tiếp


Ngày 20/01/2020, UBND huyện Bạch Thông ban hành Quyết định số: 117/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Bạch Thông

Xem tiếp


Ngày 23/10/2019, UBND huyện Bạch Thông ban hành Quyết định số: 2030/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách quý III năm 2019 của huyện Bạch Thông

Xem tiếp


Ngày 12/7/2019, UBND huyện Bạch Thông ban hành Quyết định số: 1298/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Bạch Thông

Xem tiếp


Ngày 16/4/2019, UBND huyện Bạch Thông ban hành Quyết định số: 364/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách quý I năm 2019 của huyện Bạch Thông

Xem tiếp

12
Sign In

CỔNG TTĐT BẮC KẠN - HUYỆN BẠCH THÔNG

Địa chỉ: Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông
Số điện thoại liên hệ:  02093.850.353 - 02093.850.072 - Fax: 02093.850.060 - Địa chỉ email: 
bientap.bt@backan.gov.vn 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Duy Luân - Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.