Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Bạch Thông - tỉnh Bắc Kạn

VỀ VIỆC TIẾP TỤC TUYỂN SINH CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2020 (KINH PHÍ TỰ CHỦ)

( Cập nhật lúc: 13/08/2020  )
Thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Kế hoạch số 165-KH/TU ngày 04/12/2019 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2020; Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Căn cứ Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020, Trường Chính trị tỉnh tiếp tục tuyển sinh các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, học tại trường (hoặc học tại các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhu cầu, nếu đủ số lượng học viên), kinh phí tự chủ ngoài ngân sách do người học đóng góp (hoặc cơ quan đơn vị, địa phương hỗ trợ). Cụ thể:

Xem nội dung chi tiết tại đây:

Tác giả: 
Nguồn:  Trường Chính trị Tỉnh
Sign In

CỔNG TTĐT BẮC KẠN - HUYỆN BẠCH THÔNG

Địa chỉ: Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông
Số điện thoại liên hệ:  02093.850.353 - 02093.850.072 - Fax: 02093.850.060 - Địa chỉ email: 
bientap.bt@backan.gov.vn 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Duy Luân - Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.