Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Bạch Thông - tỉnh Bắc Kạn

TIẾP TỤC TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH, KINH PHÍ TỰ CHỦ NĂM 2020

( Cập nhật lúc: 31/08/2020  )
Thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Căn cứ Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác, Trường Chính trị tỉnh dự kiến xin Thường trực Tỉnh ủy chủ trương mở các lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, kinh phí tự chủ (do người học đóng góp) năm 2020 tại trường hoặc các huyện, các cơ quan đơn vị ngoài nhà trường, cụ thể:

Xem nội dung chi tiết tại đây:

Tác giả: 
Nguồn:  Trường Chính trị Tỉnh
Sign In

CỔNG TTĐT BẮC KẠN - HUYỆN BẠCH THÔNG

Địa chỉ: Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông
Số điện thoại liên hệ:  02093.850.353 - 02093.850.072 - Fax: 02093.850.060 - Địa chỉ email: 
bientap.bt@backan.gov.vn 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Duy Luân - Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.