Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Bạch Thông - tỉnh Bắc Kạn

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG ĐẶC CÁCH GIÁO VIÊN NĂM 2020

( Cập nhật lúc: 21/08/2020  )
Thực hiện Văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng Bảo hiểm xã hội từ 2015 trở về trước; Văn bản số 490/BNV-CCVC ngày 04/02/2020 của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước; Văn bản số 3698/UBND-NCPC ngày 01/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tuyển dụng đặc cách giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước; Văn bản số 256/SNV-TCCB&CCVC ngày 19/02/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về việc tuyển dụng đặc cách giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước; Văn bản số 1315/SNV-TCBC&CCVC ngày 19/8/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về việc xác định thời gian hợp đồng lao động và tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng đặc cách giáo viên.

Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông xây dựng kế hoạch tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên năm 2020 cụ thể như sau:

Xem nội dung chi tiết tại đây:

Tác giả: 
Nguồn:  VP HĐND - UBND huyện
Sign In

CỔNG TTĐT BẮC KẠN - HUYỆN BẠCH THÔNG

Địa chỉ: Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông
Số điện thoại liên hệ:  02093.850.353 - 02093.850.072 - Fax: 02093.850.060 - Địa chỉ email: 
bientap.bt@backan.gov.vn 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Duy Luân - Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.