Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Bạch Thông - tỉnh Bắc Kạn


Hội đồng kiểm tra, sát hạch cán bộ cấp xã và viên chức sang công chức cấp xã thông báo kết quả phỏng vấn, sát hạch cán bộ cấp xã và viên chức sang công chức cấp xã trên địa bàn huyện Bạch Thông năm 2020.

Xem tiếp


UBND huyện Bạch Thông đề nghị các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, thị trấn căn cứ đối tượng và điều kiện dự tuyển theo nội dung Thông báo số 15-TB/CĐTBDCB ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Cục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Ban Tổ chức Trung ương và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của cơ quan, đơn vị để đăng ký cán bộ, công chức tham gia dự tuyển (nếu có) và gửi danh sách về UBND huyện (qua phòng Nội vụ huyện) trước 15 giờ 00 phút ngày 15/10/2020 để tổng hợp báo cáo Ban Tổ chức Huyện ủy.

Xem tiếp


Căn cứ Thông báo số 1829 -TB/TU ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về đồng ý chủ trương tiếp nhận công chức đến công tác tại Huyện ủy Bạch Thông, Huyện ủy Bạch Thông thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức, cụ thể như sau:

Xem tiếp


UBND huyện Bạch Thông đề nghị các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể huyện, các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, thị trấn rà soát tiêu chuẩn, điều kiện, đăng ký danh sách tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên theo biểu mẫu gửi kèm gửi về UBND huyện (qua phòng Nội vụ huyện) trước 15 giờ 00 phút ngày 08/10/2020 để tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ.

Xem tiếp


Hội đồng kiểm tra, sát hạch cán bộ cấp xã và viên chức sang công chức cấp xã thông báo danh sách thí sinh có đủ điều kiện tham gia phỏng vấn, sát hạch cán bộ cấp xã và viên chức sang công chức cấp xã trên địa bàn huyện Bạch Thông năm 2020 gồm 06 thí sinh.

Xem tiếp


UBND huyện Bạch Thông yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai, rà soát, đăng ký danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch, thăng hạng theo các biểu mẫu gửi kèm và gửi về UBND huyện (qua phòng Nội vụ huyện) chậm nhất ngày 29/9/2020 để báo cáo Sở Nội vụ.

Xem tiếp


Hội đồng kiểm tra, sát hạch huyện, ban hành Kế hoạch kiểm tra, sát hạch xét chuyển cán bộ cấp xã và viên chức sang công chức cấp xã trên địa bàn huyện Bạch Thông, như sau:

Xem tiếp


Căn cứ kết quả đăng ký, quản lý nguồn thực hiện nghĩa vụ quân sự và tình hình thực tế công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của huyện hàng năm. Ủy ban nhân dân huyện lập kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, như sau:

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In

CỔNG TTĐT BẮC KẠN - HUYỆN BẠCH THÔNG

Địa chỉ: Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông
Số điện thoại liên hệ:  02093.850.353 - 02093.850.072 - Fax: 02093.850.060 - Địa chỉ email: 
bientap.bt@backan.gov.vn 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Duy Luân - Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.