Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Bạch Thông - tỉnh Bắc Kạn

ĐĂNG KÝ THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN

( Cập nhật lúc: 05/10/2020  )
UBND huyện Bạch Thông đề nghị các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể huyện, các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, thị trấn rà soát tiêu chuẩn, điều kiện, đăng ký danh sách tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên theo biểu mẫu gửi kèm gửi về UBND huyện (qua phòng Nội vụ huyện) trước 15 giờ 00 phút ngày 08/10/2020 để tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ.

Xem nội dung chi tiết tại đây

Kèm biểu mẫu đăng ký 

 

 

Tác giả: 
Nguồn:  VP HĐND-UBND

Tin bài mới:


THÔNG BÁO THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA PHỎNG VẤN, KIỂM TRA, SÁT HẠCH CÁN BỘ CẤP XÃ VÀ VIÊN CHỨC SANG CÔNG CHỨC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẠCH THÔNG(29/09/2020)

ĐĂNG KÝ DỰ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC NĂM 2020(28/09/2020)

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HẾT QUẢ PHỎNG VẤN, KIỂM TRA, SÁT HẠCH TUYỂN DỤNG ĐẶC CÁCH GIÁO VIÊN ĐÃ CÓ HỢP ĐỒNG VÀ ĐÓNG BHXH TỪ NĂM 2015 TRỞ VỀ TRƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẠCH THÔNG(25/09/2020)

KẾ HOẠCH VỀ VIỆC TỔ CHỨC KIỂM TRA SÁT HẠCH, XÉT CHUYỂN CÁN BỘ CẤP XÃ VÀ VIÊN CHỨC SANG CÔNG CHỨC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẠCH THÔNG NĂM 2020(21/09/2020)

KẾ HOẠCH TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2021(14/09/2020)

TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QLNN CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN (10/09/2020)

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ PHỎNG VẤN, SÁT HẠCH TUYỂN DỤNG ĐẮC CÁCH GIÁO VIÊN NĂM 2020(08/09/2020)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ SUNG CHỈ TIÊU, GIA HẠN THỜI GIAN TIẾP NHẬN VIÊN CHỨC VỀ CÔNG TÁC TẠI HUYỆN BẠCHT HÔNG VÀ NHẬN HỒ SƠ VIÊN CHỨC XIN THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC NĂM 2020(04/09/2020)

TRIỂN KHAI CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THAM GIA ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC(31/08/2020)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌP XÉT TIẾP NHẬN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO ĐẾN CÔNG TÁC TẠI HUYỆN BẠCH THÔNG(31/08/2020)

Sign In

CỔNG TTĐT BẮC KẠN - HUYỆN BẠCH THÔNG

Địa chỉ: Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông
Số điện thoại liên hệ:  02093.850.353 - 02093.850.072 - Fax: 02093.850.060 - Địa chỉ email: 
bientap.bt@backan.gov.vn 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Duy Luân - Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.