Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Bạch Thông - tỉnh Bắc Kạn


Thực hiện Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 14/8/2020 của UBND huyện Bạch Thông về việc kiểm tra giải ngân vốn đầu tư, vốn sự nghiệp, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững 8 tháng đầu năm 2020. UBND huyện đã thành lập 02 Đoàn tổ chức kiểm tra tại 14/14 xã, thị trấn, thời gian từ ngày 24/8 đến ngày 28/8/2020. Thành phần tham gia đoàn kiểm tra gồm Lãnh đạo UBND huyện làm trưởng đoàn, mời Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, UB MTTQ và các đoàn thể huyện cùng tham gia; lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện. Kết thúc đợt kiểm tra, UBND huyện thông báo kết luận như sau:

Xem tiếp


Ngày 05 tháng 8 năm 2020, UBND huyện Bạch Thông ban hành Báo cáo số: 365/BC-UBND về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tháng 7, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2020

Xem tiếp


Những năm qua, công tác lao động, việc làm, người có công và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực; tạo được sự đồng thuận và quyết tâm cao của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và nhân dân. Đây là yếu tố quan trọng góp phần giảm nghèo bền vững tạo đà cho sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Xem tiếp


Hiện nay, người dân trên địa bàn huyện đang tập trung thu hoạch ngô vụ xuân. Tuy diện tích có giảm nhưng năng suất tăng so với vụ xuân năm 2019.

Xem tiếp


Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIV, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XV và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.

Xem tiếp


Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn tại Văn bản số 28/UBND-VXNV ngày 03/1/2020 về việc thực hiện quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông báo cáo Tổng kết 5 năm triển khai đại trà Quyết định 281/QĐ-TTg “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đến năm 2020”trên địa bàn huyện với những nội dung sau:

Xem tiếp


Căn cứ Quyết định số 850/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. UBND huyện Bạch Thông xây dựng kế hoạch Phát triển ngành nghề nông thôn giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn huyện như sau:

Xem tiếp


Thực hiện Công văn số 2115 /UBND-VXNV ngày 17 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 54/CT-TW ngày 30/11/2005 về tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống HIV/AIDS, UBND huyện Bạch Thông báo cáo kết quả công tác phòng, chống HIV/AIDS như sau:

Xem tiếp

123456
Sign In

CỔNG TTĐT BẮC KẠN - HUYỆN BẠCH THÔNG

Địa chỉ: Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông
Số điện thoại liên hệ:  02093.850.353 - 02093.850.072 - Fax: 02093.850.060 - Địa chỉ email: 
bientap.bt@backan.gov.vn 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Duy Luân - Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.