Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Bạch Thông - tỉnh Bắc Kạn

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH HUYỆN

( Cập nhật lúc: 30/06/2021  )

Xem nội dung chi tiết tại đây

Tác giả: 
Nguồn:  VP HĐND - UBND huyện

Tin bài mới:


BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 5, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6 NĂM 2021(01/06/2021)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2021; PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU QUÝ II NĂM 2021(04/05/2021)

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG, AN NINH THÁNG 04, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 05 NĂM 2021(04/05/2021)

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 4, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5 NĂM 2021(29/04/2021)

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ VÀ ĐỀ ÁN XÁC ĐỊNH DANH TÍNH HÀI CỐT LIỆT SĨ CÒN THIẾU THÔNG TIN, GIAI ĐOẠN 2013 - 2020(21/04/2021)

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2021(16/04/2021)

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG, AN NINH THÁNG 03, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 04 NĂM 2021(07/04/2021)

BÁO CÁO CÔNG TÁC QUÝ I, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2021(06/04/2021)

BÁO CÁO CÔNG TÁC TRỒNG TRỌT VÀ SINH VẬT GÂY HẠI CÂY TRỒNG (TỪ NGÀY 17 ĐẾN NGÀY 23 THÁNG 3 NĂM 2021)(25/03/2021)

BÁO CÁO CÔNG TÁC TRỒNG TRỌT VÀ SINH VẬT GÂY HẠI CÂY TRỒNG (TỪ NGÀY 24 THÁNG 02 ĐẾN NGÀY 02 THÁNG 03 NĂM 2021)(03/03/2021)

Sign In

CỔNG TTĐT BẮC KẠN - HUYỆN BẠCH THÔNG

Địa chỉ: Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông
Số điện thoại liên hệ:  02093.850.353 - 02093.850.072 - Fax: 02093.850.060 - Địa chỉ email: 
bientap.bt@backan.gov.vn 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Duy Luân - Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.