Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Bạch Thông - tỉnh Bắc Kạn

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2021

( Cập nhật lúc: 29/09/2020  )
UBND huyện Bạch Thông yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, các đơn vị trường học, UBND các xã, thị trấn đăng ký kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 theo các biểu mẫu gửi kèm tại Văn bản số 1502/SNV-TCBC&CCVC ngày 16/9/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn (các phòng, đơn vị sự nghiệp báo cáo theo phụ lục 1, phụ lục 2, phụ lục 3; các xã, thị trấn báo cáo theo phụ lục 4) và báo cáo về UBND huyện (qua phòng Nội vụ huyện) trước 15 giờ 00 phút ngày 30/9/2020 để tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ.

Xem nội dung chi tiết tại đây

Tác giả: 
Nguồn:  VP HĐND-UBND
Sign In

CỔNG TTĐT BẮC KẠN - HUYỆN BẠCH THÔNG

Địa chỉ: Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông
Số điện thoại liên hệ:  02093.850.353 - 02093.850.072 - Fax: 02093.850.060 - Địa chỉ email: 
bientap.bt@backan.gov.vn 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Duy Luân - Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.