Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Bạch Thông - tỉnh Bắc Kạn

THỰC HIỆN VĂN BẢN SỐ 5757/UBND-VXNV NGÀY 29/9/2020 CỦA UBND TỈNH VỀ THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN SỐ 1300/CĐ-TTg NGÀY 24/9/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

( Cập nhật lúc: 05/10/2020  )
Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cụ thể như sau:

Xem nội dung chi tiết tại đây

Tác giả: 
Nguồn:  VP HĐND - UBND huyện

Tin bài mới:


KẾ HOẠCH KIỂM TRA THỰC HIỆN PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ”, THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC VÀ CÔNG TÁC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẠCH THÔNG NĂM 2020(05/10/2020)

KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN SỐ VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG HUYỆN BẠCH THÔNG GIAI ĐOẠN 2021-2025(02/10/2020)

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ LỤC BÌNH (LẦN 2), HUYỆN BẠCH THÔNG(01/10/2020)

BÁO CÁO TỔNG KẾT NGHỊ QUYẾT SỐ 16/NQ-CP NGÀY14 /01/2013CỦA CHÍNH PHỦ(01/10/2020)

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ SAU GIÁM SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH VÀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN(01/10/2020)

THÔNG BÁO KẾT LUẬN PHIÊN GIẢI TRÌNH CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN THÁNG 9/2020(01/10/2020)

BÁO CÁO CÔNG TÁC TRỒNG TRỌT VÀ SINH VẬT GÂY HẠI CÂY TRỒNG TỪ NGÀY 28/9 ĐẾN NGÀY 04/10/2020(01/10/2020)

PHỔ BIẾN VÀ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 112/2020/NĐ-CP NGÀY 18/9/2020(01/10/2020)

TĂNG CƯỜNG PHÒNG TRỪ SÂU CUỐN LÁ NHỎ HẠI LÚA MÙA NĂM 2020(29/09/2020)

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẮT GIẢM, TIẾT KIỆM THÊM KINH PHÍ CHI THƯỜNG XUYÊN ĐÃ GIAO CHO CÁC ĐƠN VỊ NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2020 (29/09/2020)

Sign In

CỔNG TTĐT BẮC KẠN - HUYỆN BẠCH THÔNG

Địa chỉ: Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông
Số điện thoại liên hệ:  02093.850.353 - 02093.850.072 - Fax: 02093.850.060 - Địa chỉ email: 
bientap.bt@backan.gov.vn 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Duy Luân - Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.