Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Bạch Thông - tỉnh Bắc Kạn

NGHIÊM TÚC THỰC HIỆN ĐEO THẺ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC KHI LÀM VIỆC VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

( Cập nhật lúc: 25/09/2020  )
Thực hiện Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (ban hành kèm theo Quyết định 1536/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn); cán bộ, công chức, viên chức các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đã thực hiện việc đeo thẻ công chức, viên chức khi thực thi công vụ.

Xem nội dung chi tiết tại đây:

Tác giả: 
Nguồn:  VP HĐND-UBND
Sign In

CỔNG TTĐT BẮC KẠN - HUYỆN BẠCH THÔNG

Địa chỉ: Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông
Số điện thoại liên hệ:  02093.850.353 - 02093.850.072 - Fax: 02093.850.060 - Địa chỉ email: 
bientap.bt@backan.gov.vn 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Duy Luân - Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.