Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Bạch Thông - tỉnh Bắc Kạn

ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 12 NĂM 2020

( Cập nhật lúc: 27/11/2020  )
Thực hiện Công văn số 37-CV/BTGTU, ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về định hướng tuyên truyền tháng 12 năm 2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện tập trung tuyên truyền tốt các nội dung sau:

xem nội dung chi tiết tại đây:

Tác giả: 
Nguồn:  Ban Tuyên giáo Huyện ủy-Huyện Ủy Huyện Bạch Thông
Sign In

CỔNG TTĐT BẮC KẠN - HUYỆN BẠCH THÔNG

Địa chỉ: Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông
Số điện thoại liên hệ:  02093.850.353 - 02093.850.072 - Fax: 02093.850.060 - Địa chỉ email: 
bientap.bt@backan.gov.vn 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Duy Luân - Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.