Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Bạch Thông - tỉnh Bắc Kạn


Thực hiện Công văn số 3278-CV/TU ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh; sau khi xem xét, Thường trực Huyện ủy yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện; Hội Chữ thập đỏ; các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện một số nội dung như sau:

Xem tiếp


Thực hiện Công văn số 4275/UBND-VXNV ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh về quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách tỉnh Bắc Kạn, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo thực hiện một số nội dung như sau:

Xem tiếp


Thực hiện Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2020 - 2025. Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông xây dựng Kế hoạch hành động phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn huyện như sau:

Xem tiếp


Để triển khai thông tin về Kế hoạch trao giải thưởng và thể lệ giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 8 năm 2020 do Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia tổ chức, Ban An toàn giao thông huyện đề nghị Lãnh đạo đơn vị liên quan, Trưởng ban ATGT các xã, thị trấn thực hiện nội dung như sau:

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch số 582/KH-UBND ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 trên địa bàn huyện, như sau:

Xem tiếp


Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông thông báo về việc thu hồi đất để xây dựng công trình: Khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1 năm 2020 đoạn Km5+800 - Km6+100, ĐT.258, tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

Xem tiếp


Thực hiện Công văn số 5948/UBND-VXNV ngày 07 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức tổng vệ sinh tại trụ sở, khu dân cư; chỉnh trang đô thị, treo cờ Tổ quốc và băng zôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức từ ngày 26-28/10/2020 tại Hội trường tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In

CỔNG TTĐT BẮC KẠN - HUYỆN BẠCH THÔNG

Địa chỉ: Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông
Số điện thoại liên hệ:  02093.850.353 - 02093.850.072 - Fax: 02093.850.060 - Địa chỉ email: 
bientap.bt@backan.gov.vn 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Duy Luân - Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.