Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Bạch Thông - tỉnh Bắc Kạn

BÁO CÁO TỔNG KẾT NGHỊ QUYẾT SỐ 16/NQ-CP NGÀY14 /01/2013CỦA CHÍNH PHỦ

( Cập nhật lúc: 01/10/2020  )
Thực hiện Kế hoạch số 456/KH-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tổng kết Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020 (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 16/NQ-CP), Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông báo cáo kết quả như sau:

Xem nội dung chi tiết tại đây

Tác giả: 
Nguồn:  VP HĐND-UBND
Sign In

CỔNG TTĐT BẮC KẠN - HUYỆN BẠCH THÔNG

Địa chỉ: Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông
Số điện thoại liên hệ:  02093.850.353 - 02093.850.072 - Fax: 02093.850.060 - Địa chỉ email: 
bientap.bt@backan.gov.vn 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Duy Luân - Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.