Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Bạch Thông - tỉnh Bắc Kạn

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ SAU GIÁM SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH VÀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

( Cập nhật lúc: 01/10/2020  )
Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của HĐND huyện về hoạt động chủ yếu của HĐND huyện năm 2020; Chương trình số 315/CTr-HĐND ngày 31/12/2019 của Thường trực HĐND về chương trình giám sát năm 2020; Quyết định số 120/QĐ-HĐND ngày 07/8/2020 của Thường trực HĐND huyện về thành lập Đoàn giám sát về việc thực hiện kiến nghị sau giám sát tình hình sử dụng dự phòng ngân sách và công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn huyện; Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện đã tiến hành giám sát trực tiếp đối với UBND huyện và UBND các xã Đôn Phong, Sỹ Bình, Nguyên Phúc. Giám sát gián tiếp đối với UBND các xã, thị trấn còn lại. Qua giám sát, Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả như sau:

Xem nội dung chi tiết tại đây

Tác giả: 
Nguồn:  VP HĐND - UBND huyện
Sign In

CỔNG TTĐT BẮC KẠN - HUYỆN BẠCH THÔNG

Địa chỉ: Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông
Số điện thoại liên hệ:  02093.850.353 - 02093.850.072 - Fax: 02093.850.060 - Địa chỉ email: 
bientap.bt@backan.gov.vn 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Duy Luân - Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.