Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Bạch Thông - tỉnh Bắc Kạn

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP TỔ CHỨC LIÊN HOAN CÁC ĐỘI VĂN NGHỆ TUYÊN TRUYỀN CỔ ĐỘNG CƠ SỞ TỈNH BẮC KẠN LẦN THỨ I, NĂM 2020 TẠI HUYỆN BẠCH THÔNG

( Cập nhật lúc: 18/11/2020  )
Theo kết quả làm việc thống nhất giữa UBND huyện Bạch Thông với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn, huyện Bạch Thông được lựa chọn là địa điểm tổ chức Liên hoan các Đội Văn nghệ tuyên truyền cổ động cơ sở tỉnh Bắc Kạn lần thứ I, năm 2020 (sau đây gọi tắt là Liên hoan). Để bảo đảm cho thành công của Liên hoan,Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể như sau:

xem nội dung chi tiết tại đây

Kèm kế hoạch số 364/KH-SVHTTDL, ngày 29 tháng 10 năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn 

Tác giả: 
Nguồn:  VP HĐND-UBND huyện
Sign In

CỔNG TTĐT BẮC KẠN - HUYỆN BẠCH THÔNG

Địa chỉ: Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông
Số điện thoại liên hệ:  02093.850.353 - 02093.850.072 - Fax: 02093.850.060 - Địa chỉ email: 
bientap.bt@backan.gov.vn 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Duy Luân - Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.