Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Bạch Thông - tỉnh Bắc Kạn

Đài Phát thanh - Truyền hình huyện Bạch Thông

( Cập nhật lúc: 19/12/2012  )

Đài Phát thanh - Truyền hình huyện Bạch Thông được thành lập theo Quyết định số 345/QĐ-UBND huyện Bạch Thông ngày 20/12/1991.

Chức năng, nhiệm vụ của Đài Phát thanh - Truyền hình huyện Bạch Thông được thực hiện theo Thông tư số Số: 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2010 về việc Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Cụ thể:

Chức năng, nhiệm vụ.

 Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Bạch Thông là đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền huyện.

 Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân cấp huyện, quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh.

Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn

Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt và bằng các tiếng dân tộc trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.

Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh.

Quản lý, vận hành các đài phát lại truyền hình, đài phát sóng phát thanh trên địa bàn theo sự phân công. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Tổ chức hoạt động thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Tham gia ý kiến với Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình trên địa bàn.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện giao theo quy định của pháp luật./.

 

Lãnh đạo Đài Phát thanh - Truyền hình huyện Bạch Thông

 

 

 

 

 

Ông Nông Văn Du Trưởng Đài


 

 

 

 

Bà Hoàng Thị Sim Phó Đài

 

 

Danh sách cán bộ Đài Phát thanh - Truyền hình huyện Bạch Thông

 

 


STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Nông Văn Du

Trưởng Đài

02813.850.353

nongduth@gmail.com

2

Hoàng Thị Sim

Phó Đài

02813.850.072

huongsimcb@gmail.com

3

Nguyễn Văn Quyên

 

01636.420.009

trongquyenth@gmail.com

4

Tạ Thanh Tuyền

 

01672.127.319

tuyendaibt@gmail.com

5

Đào Thị Kiên

 

0969.116.871

daokienbt@gmail.com

6

Đinh Thị Diệp

 

0976.510.728

dinhthidiepbk@gmail.com

7

Nguyễn Xuân Trang

 

02813.500.577

 

8

Lã Cát Lễ

 

0975.371.934

 

9

La Thị Hồng

 

01666.184.075

 

10

La Thị Hoa

 

0915.196.875

 

11

Đinh Quang Học

 

0985. 391.280

 

12

Vi Thị Thêm

 

01683.609.329

vithemthbt@gmail.com

13

La Văn Sỹ

 

01627.710.427

 

 

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In

CỔNG TTĐT BẮC KẠN - HUYỆN BẠCH THÔNG

Địa chỉ: Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông
Số điện thoại liên hệ:  02093.850.353 - 02093.850.072 - Fax: 02093.850.060 - Địa chỉ email: 
bientap.bt@backan.gov.vn 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Duy Luân - Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.